26 maj 2019

Brasse no. 6

Soleraprojektet rullar på och jag litar på mina kära bryggarvänner i Göteborg att bryggningen blir av.

Övriga tillsatser
?

Utförande
2019-05-04 Fatet fylldes upp till toppen med 100l nybryggd och utjäst vört.